Erasmus+

Update on the English Exam Date for DEHA’S Medical Consortium Student Mobility for Traineeship / DEHA’S Tıp Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği için İngilizce Sınav Tarihi Güncellemesi

Dear Students,

We are trying to take all necessary precautions in our country and at university against the new coronavirus disease (COVID-19), which has recently appeared in China and spread to many parts of the world in a short period of time.

With the decision announced by the Presidency of the Republic of Turkey, it has been announced that universities will be on holiday for 3 weeks starting from March 16, 2020.

For this reason, English Proficiency Exams planned for DEHA’s Medical Consortium within Erasmus+ Program on March 23- March 25, 2020, have been postponed to a later date.

Thank you for your understanding.

Regards,

Istinye University
International Relations Directorate

 


Değerli Öğrencilerimiz,

Çin’de ortaya çıkıp kısa zamanda birçok bölgeye yayılan yeni Koronavirus hastalığı (COVID- 19)' na karşı ülkemizde ve üniversitemizde titizlikle gerekli her tedbiri almaya özen göstermekteyiz.

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan karar ile üniversitelerin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süre ile tatil edildiği duyurulmuştur.

Bu sebeple, Erasmus programı kapsamında DEHA’S Tıp Konsorsiyumu için 23 Mart- 25 Mart 2020 tarihlerinde planlanan İngilizce Yeterlilik Sınavı daha sonra duyurulacak bir tarihe ertelenmiştir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

İstinye Üniversitesi
Uluslararası ilişkiler Direktörlüğü