Erasmus+

On Suspension of Erasmus+ Mobilities / Erasmus+ Hareketliliklerinin Askıya Alınması

Dear Students,

With the 4th article of the Council of Higher Education (YÖK)'s announcement dated March 13, 2020 (see: Link), all academic exchange programs are stopped until further notice.

LINK: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx

If the pandemic that hit the whole world regresses/comes to an end, students who are eligible and/or who already applied and waiting for the selection process (writing/speaking exam, the announcement of the results, etc.) will be informed on the issue.

With hopes to outcome this tough situation soon;

To the kind information of our relevant students.

Istinye University
International Relations Directorate

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13 Mart 2020 tarihli duyurusunun 4. Maddesine istinaden (Bknz: Link), ikinci bir duyuruya kadar tüm akademik değişim programları durdurulmuştur.

LİNK: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx

Tüm dünyayı vuran salgının etkisini azaltması/son bulması halinde, hak kazanmış ve/veya başvuru işlemini tamamlayarak seçim sürecini (yazılı/sözlü sınav, sonuçların ilan edilmesi vb) bekleyen öğrencilerimize konu hususunda bilgilendirme yapılacaktır.

En kısa zamanda bu zorlu süreci atlatmak dileği ile;

İlgili öğrencilerimize saygıyla duyurulur.
 
İstinye Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü