Erasmus+

Erasmus+ Student Mobility for Traineeship On The Waiting List for 2020-2021 Academic Year Placement Results Have Been Announced! / 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Bekleme Listesi Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!


Dear Students,

Please click for the Erasmus+ Student Mobility for Traineeship Placement Results of the students who have been on the waiting list according to the English proficiency exam.

IMPORTANT INFORMATIONS;

• The waiver right of the students who are entitled to join the program is reserved until 12 March, 2021 provided that they apply with a “Waiver Petition”. 

• The students who decide to waive their rights with the “Waiver Petition” until 12 March 2021 will not be subject to any points deduction in the next sessions' Erasmus program applications.

• In case the mobility right is waived without a force majeure after the date mentioned above, in the next year's Erasmus program application of the candidate, -10 points will be deducted over the Erasmus score.

• Students taking the exam reserve the right to object to Erasmus placement results until March 10, 2021, Wednesday, 17:00.

• Acceptance/Invitation Letters which are going to be used within the scope of mobility must be delivered to the International Relations Directorate by 1 April 2021, Thursday.

!!! Within this period, candidates, who do not submit the Acceptance/Invitation Letters, will be replaced by candidates on the reserve list respectively.

* The letter of acceptance must have a letterhead of the host institution and should include open internship dates which have to last minimum 2 months. (Example:01/07/2021-01/09/2021)

Kindly see the link below for the acceptance letter and motivation letter:

https://erasmus.istinye.edu.tr/en/announcement/sample-documents-be-used-erasmus-traineeship-mobility

** The letter of acceptance must be signed and sealed.

*** While the traineeship dates determined, the official holidays of the country must be taken into account. (Duration must be minimum 60 days minimum.)

Regarding the processes to be followed within the scope of Erasmus+ Traineeships Mobility Program, a meeting will be held on Friday, March 11, 2021 at 20:00 on zoom. The meeting link will be shared one hour before the meeting in the announcements section of our website.

NOTE: All students in the main list and reserve list are required to attend the meeting.

We wish you success!

INTERNATIONAL RELATIONS DIRECTORATE

-----

Değerli Öğrencilerimiz,

İniglizce yeterlilik sınavına göre bekleme listesinde yer alan öğrencilerimizin Erasmus+ Staj Hareketliliği yerleştirme sonuçları için lütfen tıklayınız.  

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER;

• Hak kazanan öğrencilerimizin 12 Mart 2021 tarihine kadar ‘’feragat dilekçesi’’ ile hareketlilikten vazgeçme hakları saklıdır.

• Hareketlilikten çeşitli nedenler ile faydalanmayacak olup 12 Mart 2021 tarihine kadar Feragat Dilekçesi ile hakkından vazgeçen öğrencilerimizden bir sonraki dönem Erasmus programı başvurularında herhangi bir puan kesintisi yapılmayacaktır. 

• Yukarıda belirtilen tarih sonrasında mücbir bir sebep olmaksızın hareketlilikten vazgeçilmesi halinde adayın bir sonraki yıl Erasmus programı başvurusunda Erasmus puanı üzerinden -10 puan kesinti uygulanacaktır.

• Sınava giren öğrencilerimizin 10 Mart 2021, Çarşamba Günü saat 17.00’a kadar Erasmus yerleştirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır.

• Hareketlilik kapsamında kullanılacak Kabul/Davet Mektuplarının 1 Nisan 2021 Perşembe gününe kadar Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’ne iletmesi gerekmektedir.

!!! Bu süre içerisinde kabul/davet mektubunu teslim etmeyen adayların yerine yedek listede yer alan adaylar sırası ile önceliklendirilecektir.

* Kabul mektubu, staj görülecek kuruma ait antetli kâğıtta minimum 2 ay süreli olacak şekilde açık staj tarihlerini içermelidir. (Örnek: 01/07/2021- 01/09/2021)

Staj hareketliliği kabul ve motivasyon mektubu örneği için bknz:

https://erasmus.istinye.edu.tr/en/announcement/sample-documents-be-used-erasmus-traineeship-mobility

** Kabul mektubu imzalı/mühürlü olmalıdır.

*** Staj tarihlerinin gidilecek ülkenin resmî tatilleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir. (Süre toplam minimum 60 gün olmalıdır)

Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı kapsamında takip edilecek süreçler hususunda, 11 Mart 2021 Perşembe Günü, saat 20:00’da zoom üzerinden bir toplantı yapılacaktır. Toplantı linki toplantıdan bir saat önce internet sitemizin duyurular kısmında paylaşılacaktır.

NOT: Asil ve yedek listede yer alan tüm öğrencilerimizin toplantıya katılım sağlamaları gerekmektedir.

Başarılar dileriz.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİREKTÖRLÜĞÜ