Erasmus+

Erasmus+ Student Mobility for Traineeship 2021-2022 Academic Year Placement Results Have Been Announced! / 2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Dear Students,

Please click for the Erasmus+ Student Mobility for Traineeship Placement Results.

IMPORTANT INFORMATION;

• The waiver right of the students who are entitled to join the program is reserved until 26 January 2022, Wednesday till the end of workday provided that they apply with a “Waiver Petition”. 

• The students who decide to waive their rights with the “Waiver Petition” until 26 January 2022 will not be subject to any points deduction in the next sessions' Erasmus program applications.

• In case the mobility right is waived without a force majeure after the date mentioned above, in the next year's Erasmus program application of the candidate, -10 points will be deducted over the Erasmus score.

• Acceptance/Invitation Letters that are going to be used within the scope of mobility must be delivered to the International Relations Directorate by 25 March 2022, Friday.

• Cumulative Grade Point Averages of the students used in the evaluation process were included in accordance with the data taken by the Student Registration Affairs Directorate on December 24, 2021, when the application was closed.

!!! If the candidates in the main list do not submit an acceptance/invitation letter until 25 March 2022, the available quota will be provided for the candidates who are able to bring acceptance/invitation letters, regardless of the difference between the main list and reserve list.

* The letter of acceptance must have a letterhead of the host institution and should include open internship dates which have to last minimum 2 months. (Example:01/07/2022-01/09/2022)

Kindly see the link below for the acceptance letter and motivation letter:

https://erasmus.istinye.edu.tr/en/announcement/sample-documents-be-used-erasmus-traineeship-mobility

** The letter of acceptance must be signed and sealed.


*** While the traineeship dates are determined, the official holidays of the country must be taken into account. (Duration must be minimum 60 days minimum.)

Regarding the processes to be followed within the scope of the Erasmus+ Traineeships Mobility Program, a meeting will be held on Wednesday, January 26, 2022, at 18:00 on Zoom with the students on the main list. The meeting link will be shared one hour before the meeting in the announcements section of our website.

INTERNATIONAL RELATIONS DIRECTORATE

-----

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Staj Hareketliliği yerleştirme sonuçları için lütfen tıklayınız.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER;

• Hak kazanan öğrencilerimizin 26 Ocak 2022, Çarşamba Günü mesai bitimine kadar ‘’feragat dilekçesi’’ ile hareketlilikten vazgeçme hakları saklıdır.

• Hareketlilikten çeşitli nedenler ile faydalanmayacak olup 26 Ocak 2022 tarihine kadar Feragat Dilekçesi ile hakkından vazgeçen öğrencilerimizden bir sonraki dönem Erasmus programı başvurularında herhangi bir puan kesintisi yapılmayacaktır. 

• Yukarıda belirtilen tarih sonrasında mücbir bir sebep olmaksızın hareketlilikten vazgeçilmesi halinde adayın bir sonraki yıl Erasmus programı başvurusunda Erasmus puanı üzerinden -10 puan kesinti uygulanacaktır.

• Hareketlilik kapsamında kullanılacak Kabul/Davet Mektuplarının 25 Mart 2022, Cuma Günü mesai bitimine kadar Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’ne iletmesi gerekmektedir.

• Değerlendirme işleminde kullanılan genel not ortalamaları, başvuru ilanının kapandığı 24 Aralık 2021 tarihinde Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’nden alınan verilere istinaden yazılmıştır.

!!! 25 Mart 2022 tarihine kadar asil listede yer alan adayların kabul/davet mektubu teslim edememesi durumunda kontenjan dahilinde asil-yedek liste farkı gözetmeksizin kabul/davet mektubu getiren adaylar için işlem yapılacaktır.

* Kabul mektubu, staj görülecek kuruma ait antetli kâğıtta minimum 2 ay süreli olacak şekilde açık staj tarihlerini içermelidir. (Örnek: 01/07/2022- 01/09/2022)

Staj hareketliliği kabul ve motivasyon mektubu örneği için bknz:

https://erasmus.istinye.edu.tr/en/announcement/sample-documents-be-used-erasmus-traineeship-mobility

** Kabul mektubu imzalı/mühürlü olmalıdır.

*** Staj tarihlerinin gidilecek ülkenin resmî tatilleri göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir. (Süre toplam minimum 60 gün olmalıdır)

Erasmus+ Staj Hareketliliği Programı kapsamında takip edilecek süreçler hususunda, asil listede yer alan öğrenciler ile 26 Ocak 2022 Çarşamba Günü, saat 18:00’da Zoom üzerinden bir toplantı yapılacaktır. Toplantı linki toplantıdan bir saat önce internet sitemizin duyurular kısmında paylaşılacaktır.

Başarılar dileriz.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİREKTÖRLÜĞÜ