Erasmus+

Erasmus+ Student Mobility for Studies Results Have Been Announced for 2020-2021 Academic Year! / Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği 2020-2021 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Dear Students,

Please click here for the Erasmus+ Student Mobility for Studies Placement Results.

IMPORTANT INFORMATION;

• The waiver right of the students who are entitled to join the program is reserved until 27 March 2020, Friday till the end of workday provided that they apply with a “Waiver Petition”. 

• The students who decide to waive their rights with the “Waiver Petition” until 27 March 2020 will not be subject to any points deduction in the next sessions' Erasmus program applications.

• The objections to the exam results will be accepted to March 26th, 2020, Thursday till 5.30 pm.

• In case the mobility right is waived without a force majeure after the date mentioned above, in the next year's Erasmus program application of the candidate,  -10 points will be deducted over the Erasmus score.

Within the scope of the Erasmus+ Studies Program, orientation meeting will be held at the International Relations Directorate, Z09 on the ground floor, March 11th, 2020, Wednesday at 16.30

NOTE: All students in the main list and reserve list must attend the meeting.

We wish you success!

INTERNATIONAL RELATIONS DIRECTORATE
 

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği yerleştirme sonuçları için lütfen tıklayınız.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER;

• Hak kazanan öğrencilerimizin 27 Mart 2020, Cuma Günü mesai bitimine kadar ‘’feragat dilekçesi’’ ile hareketlilikten vazgeçme hakları saklıdır.

• Hareketlilikten çeşitli nedenler ile faydalanmayacak olup 27 Mart 2020 tarihine kadar Feragat Dilekçesi ile hakkından vazgeçen öğrencilerimizden bir sonraki dönem Erasmus programı başvurularında herhangi bir puan kesintisi yapılmayacaktır. 

• Sınava giren öğrencilerimizin 26 Mart 2020, Perşembe Günü saat 17.30’a kadar sınav sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır.

• Yukarıda belirtilen tarih sonrasında mücbir bir sebep olmaksızın hareketlilikten vazgeçilmesi halinde adayın bir sonraki yıl Erasmus programı başvurusunda Erasmus puanı üzerinden -10 puan kesinti uygulanacaktır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında takip edilecek süreçler hususunda, 11 Mart 2020 Çarşamba Günü, saat 16:30’da, zemin kat Z09 no’lu Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’nde bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

NOT: Asil ve yedek listede yer alan tüm öğrencilerimizin toplantıya katılım sağlaması gerekmektedir.

Başarılar Dileriz.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİREKTÖRLÜĞÜ