Erasmus+

Erasmus+ Student Mobility for Studies Placement Results Have Been Announced! / Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Dear Students,

Please click for the Erasmus+ Student Mobility for Studies Placement Results.

IMPORTANT INFORMATION

• The waiver right of the students who are entitled to join the program is reserved until 20th January 2023, Friday till the end of workday provided that they apply with a “Waiver Petition”. 

• The students who decide to waive their rights with the “Waiver Petition” until 20th of January 2023, Friday will not be subject to any points deduction in the next sessions' Erasmus program applications.


• In case the mobility right is waived without a force majeure after the date mentioned above, in the next year's Erasmus program application of the candidate, -10 points will be deducted over the Erasmus score.                                    .       

• Cumulative Grade Point Averages of the students used in the evaluation process were included in accordance with the data taken by the Student Registration Affairs Directorate on December 16th, 2022, when the application was closed.

Regarding the processes to be followed within the scope of Erasmus + Student Mobility for Studies, a face-to-face meeting will be held on Wednesday, January 25th, 2023 at 17:00 with the candidates who are in the main list in Topkapı Campus, Z09, International Relations Directorate.

We wish you success!

INTERNATIONAL RELATIONS DIRECTORATE

------

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği yerleştirme sonuçları için lütfen tıklayınız.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER;

• Hak kazanan öğrencilerimizin 20 Ocak 2023, Cuma Günü mesai bitimine kadar ‘’feragat dilekçesi’’ ile hareketlilikten vazgeçme hakları saklıdır.


• Hareketlilikten çeşitli nedenler ile faydalanmayacak olup 20 Ocak 2023 tarihine kadar Feragat Dilekçesi ile hakkından vazgeçen öğrencilerimizden bir sonraki dönem Erasmus programı başvurularında herhangi bir puan kesintisi uygulanmayacaktır.

• Yukarıda belirtilen tarih sonrasında mücbir bir sebep olmaksızın hareketlilikten vazgeçilmesi durumunda adayın bir sonraki yıl Erasmus programı başvurusunda Erasmus puanı üzerinden -10 puan kesinti uygulanacaktır.


• Değerlendirme işleminde kullanılan genel not ortalamaları, başvuru ilanının kapandığı 16 Aralık 2022 tarihinde Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’nden alınan verilerdir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında takip edilecek süreçler hususunda, 25 Ocak 2023 Çarşamba Günü, saat 17:00’da yalnızca asil listede yer alan adaylar ile Topkapı Kampüste, Giriş Katta bulunan Z09 numaralı Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü ofisinde yüz yüze bir toplantı gerçekleştirilecektir.  


Başarılar dileriz.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİREKTÖRLÜĞÜ