Erasmus+

Erasmus+ Student Mobility for Studies 2021-2022 Academic Year Placement Results Have Been Announced! / 2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Dear Students,

Please click for the Erasmus+ Student Mobility for Studies Placement Results.

IMPORTANT INFORMATION;

• The waiver right of the students who are entitled to join the program is reserved until 26 January 2022, Wednesday till the end of workday provided that they apply with a “Waiver Petition”. 

• The students who decide to waive their rights with the “Waiver Petition” until 26 January 2022 will not be subject to any points deduction in the next sessions' Erasmus program applications.

• In case the mobility right is waived without a force majeure after the date mentioned above, in the next year's Erasmus program application of the candidate, -10 points will be deducted over the Erasmus score.

• Cumulative Grade Point Averages of the students used in the evaluation process were included in accordance with the data taken by the Student Registration Affairs Directorate on December 24, 2021, when the application was closed.

***Candidates who are in the main list and do not have a bilateral agreement in their current department/program will be excluded from the list until the end of the working day of Friday, March 25, 2022. Candidates who are on the reserve list and have a suitable agreement in their department/program are prioritized.

Regarding the processes to be followed within the scope of Erasmus + Student Mobility for Studies, a meeting will be held on Thursday, January 27, 2021 at 18:00 on Zoom with the candidates who are in the main list. The meeting link will be shared one hour before the meeting in the announcements section of our website.

We wish you success!

INTERNATIONAL RELATIONS DIRECTORATE

------

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği yerleştirme sonuçları için lütfen tıklayınız.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER;

• Hak kazanan öğrencilerimizin 26 Ocak 2022, Çarşamba Günü mesai bitimine kadar ‘’feragat dilekçesi’’ ile hareketlilikten vazgeçme hakları saklıdır.

• Hareketlilikten çeşitli nedenler ile faydalanmayacak olup 26 Ocak 2022 tarihine kadar Feragat Dilekçesi ile hakkından vazgeçen öğrencilerimizden bir sonraki dönem Erasmus programı başvurularında herhangi bir puan kesintisi uygulanmayacaktır.

• Yukarıda belirtilen tarih sonrasında mücbir bir sebep olmaksızın hareketlilikten vazgeçilmesi durumunda adayın bir sonraki yıl Erasmus programı başvurusunda Erasmus puanı üzerinden -10 puan kesinti uygulanacaktır.

• Değerlendirme işleminde kullanılan genel not ortalamaları, başvuru ilanının kapandığı 24 Aralık 2021 tarihinde Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’nden alınan verilere istinaden yazılmıştır.

***Asil listede olup 25 Mart 2022 Cuma Günü mesai bitimine kadar, mevcut bölümünde/programında ikili anlaşması bulunmayan adaylar liste dışı kalır. Yedek listede yer alıp bölümünde/programında uygun anlaşması bulunan adaylar önceliklendirilir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında takip edilecek süreçler hususunda, 27 Ocak 2021 Perşembe Günü, saat 18:00’da Zoom üzerinden yalnızca asil listede yer alan adaylar ile bir toplantı yapılacaktır. Toplantı linki toplantıdan bir saat önce internet sitemizin duyurular kısmında paylaşılacaktır.

Başarılar dileriz.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİREKTÖRLÜĞÜ