Erasmus+

Erasmus+ Student Mobility for Studies for 2020-2021 Academic Year Waiting List Placement Results Have Been Announced! / 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Bekleme Listesi (Waiting List) Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

 

Dear Students,

Please click for the placement results of our students who were on the waiting list according to the English Proficiency Exam in the 2020-2021 Academic Year Erasmus Mobility for Studies call and attended the exam due to the students on the main list who gave up on their mobility/additional grant.

IMPORTANT INFORMATION;

• The waiver right of the students who are entitled to join the program is reserved until September 3rd, 2021, Friday till the end of workday provided that they apply with a “Waiver Petition”. 

• The students who decide to waive their rights with the “Waiver Petition” until September 3rd, 2021, Friday will not be subject to any points deduction in the next sessions' Erasmus program applications.

• In case the mobility right is waived without a force majeure after the date mentioned above, in the next year's Erasmus program application of the candidate, -10 points will be deducted over the Erasmus score.

• Students who have applied for the relevant announcement reserve the right to object to the Erasmus placement results until September 2nd, 2021, 17:30 on Thursday.

Regarding the processes to be followed within the scope of Erasmus + Student Mobility for Studies, a meeting will be held on Monday, August 30th, 2021 at 19:30 on Zoom. The meeting link will be sent to our students one hour before the meeting.

NOTE: Only students on the main list should attend the meeting.

We wish you success.

INTERNATIONAL RELATIONS DIRECTORATE


-----
 

Değerli Öğrencilerimiz,

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği çağrısında İngilizce Dil Sınavında bekleme listesinde (waiting list) olup asil listede hareketlilikten vazgeçen öğrencilerin olması/ek hibe olması sebebiyle sınava alınan öğrencilerimizin yerleştirme sonuçları için lütfen tıklayınız.


ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER;

• Hak kazanan öğrencilerimizin 3 Eylül 2021, Cuma Günü mesai bitimine kadar ‘’feragat dilekçesi’’ ile hareketlilikten vazgeçme hakları saklıdır.

• Hareketlilikten çeşitli nedenler ile faydalanmayacak olup 3 Eylül 2021, Cuma Gününe kadar Feragat Dilekçesi ile hakkından vazgeçen öğrencilerimizden bir sonraki dönem Erasmus programı başvurularında herhangi bir puan kesintisi uygulanmayacaktır.

• Yukarıda belirtilen tarih sonrasında mücbir bir sebep olmaksızın hareketlilikten vazgeçilmesi durumunda adayın bir sonraki yıl Erasmus programı başvurusunda Erasmus puanı üzerinden -10 puan kesinti uygulanacaktır.

• İlgili ilana başvuruda bulunan öğrencilerimizin 2 Eylül 2021, Perşembe Günü saat 17.30’a kadar Erasmus yerleştirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında takip edilecek süreçler hususunda, 30 Ağustos 2021 Pazartesi Günü, saat 19:30’da Zoom üzerinden bir toplantı yapılacaktır. Toplantı linki toplantıdan bir saat önce öğrencilerimize eposta aracılığı ile gönderilecektir.

NOT: Toplantıya yalnızca asil listede yer alan öğrencilerimizin katılması gerekmektedir.

Başarılar dileriz.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİREKTÖRLÜĞÜ