Erasmus+

Erasmus+ Student Mobility for Studies for 2020-2021 Academic Year Placement Results Have Been Announced! / 2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!


Dear Students,

Please click for the Erasmus+ Student Mobility for Studies Placement Results.

IMPORTANT INFORMATION;

• The waiver right of the students who are entitled to join the program is reserved until 12 March 2021, Friday till the end of workday provided that they apply with a “Waiver Petition”. 

• The students who decide to waive their rights with the “Waiver Petition” until 12 March 2021 will not be subject to any points deduction in the next sessions' Erasmus program applications.

• In case the mobility right is waived without a force majeure after the date mentioned above, in the next year's Erasmus program application of the candidate, -10 points will be deducted over the Erasmus score.

Students who have applied for the relevant announcement reserve the right to object to the Erasmus placement results until March 5, 2021, 17:00 on Friday.

***Candidates who are on the main list and do not have a bilateral agreement in their current department/program will be excluded from the list until the end of the working day of Friday, March 26, 2021. Candidates who are on the reserve list and have a suitable agreement in their department/program are prioritized.

Regarding the processes to be followed within the scope of Erasmus + Student Mobility for Studies, a meeting will be held on Thursday, March 4, 2021 at 20:00 on zoom. The meeting link will be shared one hour before the meeting in the announcements section of our website.

NOTE: All of our students who are on the main, reserve list and those who are on the main list by applying to the previous learning mobility announcement but could not benefit from the mobility due to the pandemic are required to attend the meeting.

We wish you success!

INTERNATIONAL RELATIONS DIRECTORATE

------

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği yerleştirme sonuçları için lütfen tıklayınız.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER;

• Hak kazanan öğrencilerimizin 12 Mart 2021, Cuma Günü mesai bitimine kadar ‘’feragat dilekçesi’’ ile hareketlilikten vazgeçme hakları saklıdır.

• Hareketlilikten çeşitli nedenler ile faydalanmayacak olup 12 Mart 2021 tarihine kadar Feragat Dilekçesi ile hakkından vazgeçen öğrencilerimizden bir sonraki dönem Erasmus programı başvurularında herhangi bir puan kesintisi uygulanmayacaktır. 

• Yukarıda belirtilen tarih sonrasında mücbir bir sebep olmaksızın hareketlilikten vazgeçilmesi durumunda adayın bir sonraki yıl Erasmus programı başvurusunda Erasmus puanı üzerinden -10 puan kesinti uygulanacaktır.

• İlgili ilana başvuruda bulunan öğrencilerimizin 5 Mart 2021, Cuma Günü saat 17.00’a kadar Erasmus yerleştirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır.

***Asil listede olup 26 Mart 2021 Cuma Günü mesai bitimine kadar, mevcut bölümünde/programında ikili anlaşması bulunmayan adaylar liste dışı kalır. Yedek listede yer alıp bölümünde/programında uygun anlaşması bulunan adaylar önceliklendirilir.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamında takip edilecek süreçler hususunda, 4 Mart 2021 Perşembe Günü, saat 20:00’da Zoom üzerinden bir toplantı yapılacaktır. Toplantı linki toplantıdan bir saat önce internet sitemizin duyurular kısmında paylaşılacaktır.

NOT: Asil ve yedek listede yer alan tüm öğrencilerimizin ve bir önceki öğrenim hareketliliği ilanına başvuruda bulunarak asil listede yer alan ancak pandemi sebebi ile hareketlilikten faydalanamayan öğrencilerimizin toplantıya katılım sağlaması gerekmektedir.

Başarılar dileriz.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİREKTÖRLÜĞÜ