Erasmus+

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği II. Çağrı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı! / Erasmus+ Student Mobility II. Call for Studies Results Have Been Announced!

*English version of the announcement is below.

 

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus Öğrenim Hareketliliği II. çağrı yerleştirme sonuçları aşağıdaki gibidir;

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER;

•    Hak kazanan öğrencilerimizin 6 Eylül 2019, Cuma Günü mesai bitimine kadar ‘’feragat dilekçesi’’ ile hareketlilikten vazgeçme hakları saklıdır.

•    Hareketlilikten çeşitli nedenler ile faydalanmayacak olup 
6 Eylül 2019 tarihine kadar Feragat Dilekçesi ile hakkından vazgeçen öğrencilerimizden bir sonraki dönem Erasmus programı başvurularında herhangi bir puan kesintisi yapılmayacaktır. 

•  Sınava giren öğrencilerimizin 5 Eylül 2019, Perşembe Günü saat 17.30’a kadar sınav sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır.

•    Yukarıda belirtilen tarih sonrasında mücbir bir sebep olmaksızın hareketlilikten vazgeçilmesi halinde adayın bir sonraki yıl Erasmus programı başvurusunda Erasmus puanı üzerinden -10 puan kesinti uygulanacaktır.

Başarılar Dileriz.

ULUSLARARASI PROGRAMLAR DİREKTÖRLÜĞÜ

 

Dear Students,

Erasmus Student Mobility for Studies II. Call Placement Results as it follows below;

IMPORTANT INFORMATION;

•    The waiver right of the students who are entitled to join the program is reserved until 6 September 2019, Friday till the end of workday provided that they apply with a “Waiver Petition”. 

•    The students who decide to waive their rights with the “Waiver Petition” until 
6 September 2019 will not be subject to any points deduction in the next sessions' Erasmus program applications.

•    The objections to the exam results will be accepted to September 5th, 2019, Thursday till 5.30 pm.

•    In case the mobility right is waived without a force majeure after the date mentioned above, in the next year's Erasmus program application of the candidate,  -10 points will be deducted over the Erasmus score.

We wish you success!

INTERNATIONAL PROGRAMS DIRECTORATE