Erasmus+

English Exam Date for Erasmus+ Student Mobility for Studies / Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı için İngilizce Sınav Tarihi

Dear Students,

English Proficiency Exam for Erasmus+ Student Mobility for Studies will be held on Wednesday, February 26, 2020, at 09.30 a.m. on the 3rd floor, 312.

We wish you success.

International Relations Directorate

 

Değerli Öğrencilerimiz,

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında İngilizce Yeterlilik Sınavı 26 Şubat 2020 Çarşamba Günü saat 09:30’da 3.kat, 312 nolu sınıfta yapılacaktır.

Başarılar dileriz.

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü