Erasmus+

English Exam Date for DEHA’S Medical Consortium Student Mobility for Traineeship / DEHA’S Tıp Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği için İngilizce Sınav Tarihi

Dear Students,

English Proficiency Speaking Exam for DEHA’S Medical Consortium Student Mobility for Traineeship will be held on Monday, March 23, 2020, between 13.00-15.40, on the 6th floor, in room 600, and the English Writing Exam will be held on Wednesday, March 25, 2020 at 16:00, on the 6th floor in room 607.

You may find the list for speaking exam here.

We wish you success.

International Relations Directorate

 

Değerli Öğrencilerimiz,

DEHA’S Tıp Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında İngilizce Sözlü Yeterlilik Sınavı 23 Mart 2020 Pazartesi Günü saat 13:00-15.40 arasında, 6. kat 600 no'lu sınıfta, İngilizce Yazılı Yeterlilik Sınavı ise 25 Mart 2020 Çarşamba günü saat 16.00’da 6.kat, 607 no'lu sınıfta yapılacaktır.

Sözlü sınav için listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Başarılar dileriz.

Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü