Erasmus+

Announcement on Erasmus Meeting / Erasmus Toplantı Bilgilendirmesi

Dear Students,

Meeting information for our students on the main and reserve list within the scope of Erasmus Mobility for Studies is as follows:

Date: 01.02.2024, Thursday

Time: 15:30

Location: Vadi H Campus, 1st Floor Conference Hall (V123)

Meeting information for our students on the main and reserve list within the scope of Erasmus Mobility for Traineeships is as follows:

Date: 02.02.2024, Friday

Time: 15:30

Location: Vadi H Campus, 1st Floor Conference Hall (V123)

Regards,

International Relations Department

Değerli Öğrencilerimiz, 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında asil ve yedek listede yer alan öğrencilerimiz için toplantı bilgileri aşağıdaki gibidir:

Tarih: 01.02.2024, Perşembe

Saat: 15:30

Yer: Vadi H Kampüs, 1. Kat Konferans Salonu (V123)

Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında asil ve yedek listede yer alan öğrencilerimiz için toplantı bilgileri aşağıdaki gibidir:

Tarih: 02.02.2024, Cuma

Saat: 15:30

Yer: Vadi H Kampüs, 1. Kat Konferans Salonu (V123)

Saygılarımızla,

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı